Засідання Комітету з питань банківських і фінансових послуг

demo

Порядок денний:

21 вересня відбулося засідання Комітету з питань банківських і фінансових послуг.

Порядок включав наступні питання:

1.  Проект Закону #2302a "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", зареєстрований у ВРУ 7 липня.  

Спеціальним гостем зустрічі був Максим Лібанов, Директор Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства, Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Законопроект, зокрема, передбачають необхідність розробки законопроекту щодо створення умов консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше ніж 95% акцій публічних акціонерних товариств, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія до продажу йому акцій міноритаріїв (squeeze-out).

Крім того, законопроект направлений на імплементацію Директиви 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зазначеною Директивою врегульовані питання надання права міноритарним акціонерам вимагати від акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства обов'язкового придбання за справедливою ціною акцій, що належать таким міноритарним акціонерам (sell-out) і надання права акціонеру – власнику 95 відсотків акцій товариства вимагати від міноритарних акціонерів обов'язкового продажу належних їм акцій (squeeze-out).

Закон має захистити як власника мажоритарія так і власника міноритаріїв, а саме отримання ним справедливої ціни викупу акцій.

Справедлива вартість викупу акцій мажоритарієм - це найвища ціна із:

  • біржовий курс акцій (безперервно за останні 3 місяці);
  • найвища ціна акцій придбання мажоритарієм;
  • ціна зазначена в оферті; 

Подальші дії: Комітет погодився підтримати законопроект, але також, щоб попередити деякі з ринкових загроз, наголосив на вирішення питань, що повинні бути враховані до першого читання законопроекту у ВРУ:

  1. Не включати або розробити окрему процедуру для акціонерних товариствах, які були засновані до прийняття та вступу в дію відповідного закону;
  2. Включити механізм (на основі кращого міжнародного досвіду), щоб запобігти маніпуляціям з ціною акцій, на ринку;
  3. Включити холдингові компанії до об'єкта управління цим законопроектом;
  4. Розглянути цей законопроект в якості механізму з очищення акціонерних товариствах від «мертвих душ» (неактивні акціонери).

Комітет адресує до Комітету ВРУ і НКЦПФР лист підтримки та вище згадувані пропозицій Палати.

2. Законопроект Американської торгівельної палати "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансової застави" і відповідна Пояснювальна записка. Доповідач: Уляна Штибель, Координатор Комітету Палати з питань банківських та фінансових послуг.

В Україні, фінансова застава, зокрема цінних паперів є доволі поширеним інструментом забезпечення, але можливості застосування такої застави відрізняються від вимог зазначених директив у гірший бік. На відміну від чинного українського законодавства, що регулює фінансову заставу, положення права ЄС вимагають мінімізувати формальності з укладення договору фінансової застави, надання дійсності заставі та звернення стягнення на предмет застави та фактичної передачі права власності на предмет застави заставодержателю. Право України, відповідно до угоди з ЄС, повинно передбачити можливість заміни предмету застави в разі відчуження предмету застави, застави не лише депозитного, а й поточного рахунку, використання предмету застави заставодержателем, можливість зарахування зустрічних вимог, а також незастосування до механізму фінансової застави мораторію, пов’язаного з банкрутством, якщо стягнення чи обтяження були застосовані паралельно із провадженням про неспроможність заставодавця.

Окрім цього, наразі у чинних нормативно-правових актах досі існує суперечність щодо того, що саме є предметом договору як банківського рахунку, так і, відповідно, договору застави - власне грошові кошти на рахунку чи відповідні майнові вимоги до банку. Задля однакового застосування правових норм та уникнення конфліктних ситуацій це питання має бути чітко врегульоване шляхом прийняття запропонованих змін до законодавства, а також приведення у відповідність нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. Окреслені зміни були схвально оцінено листом Національним банком України.

Подальші дії: Комітет погодив Законопроект за основу та в цілому і подання відповідного законопроекту до ВРУ та регуляторів. Крім того, Максим Лібанов погодилися, що  норми законопроекту будуть частково включені в Проект Закону «Про деривативи» або "Фінансову інфраструктуру", які на даний час напрацьовуються фахівцями НКЦПФР.

3.  Законопроект #2449 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків", зареєстрований у ВРУ 20 березня. Доповідач: Лисенко Вячеслав, асистент координатора Комітету з питань регуляторної політики і нагляду НАБУ.

Будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути Презентацію (українською мовою). 

Подальші дії: Комітет погодився на подальший розгляд законопроекту, адже законопроект має ризики невиконання зобов’язань банків. Відповідно, законопроект обов’язково має передбачати безумовне виконання усіма банками графіку до капіталізації відповідно до Постанови НБУ №260.

4.  Проект Закону #2506а «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" та Проект Закону #2507а "Про виконавче провадження" зареєстровані у ВРУ 14 серпня. Доповідач: Ігор Олехов, Партнер, Baker & McKenzie,Співголова Комітету.

Подальші дії: Комітет рішуче підтримує відповідні законопроекти і Позиційний лист Палати переглянутий у відповідності позиції Палати (з додатком), що раніше направлялась до Адміністрації Президента України щодо законопроектів стосовно виконавчого провадження (№2506a та №2507a).

5.  Проект Порівняльної таблиці та проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів". Доповідач: Андрій Peretyazkho, віце-президент АХА-Страхування, Співголова Комітету.

Будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути Презентацію (українською мовою). 

Подальші дії: Враховуючи важливість законопроекту і спільну позицію страхових асоціації, Палата погодилася з концепцією і адресує  лист-підтримки до Комітету ВРУ та компетентних органів.

6.  Проект Постанова КМУ "Деякі питання безготівкових розрахунків" (щодо законодавчої вимоги наявності POS-термінал в пунктах реалізації товарів і послуг). Доповідач: Олександр Карпов, Директор Асоціації,Голова Комісії з платежів Громадської Ради НБУ.

Будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути Презентацію (українською мовою). 

Подальші дії: Комітет підтримує ініціативу КМУ для того привести у відповідність вимоги закону щодо реєстраторів розрахункових операцій. Палата звернула увагу на практичну імплементацію норм законодавства, а також необхідність роз’яснення НБУ щодо того що безготівковими платежами вважаються також платежі через термінали, що дозволяє підприємцям не використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Просимо усіх зацікавлених членів Палати запропонувати свої пропозиції до вищенаведених проектів документів до 2 жовтня.