Парламент прийняв проект Закону про управління майновими правами у сфері авторського та суміжних прав

15 травня Верховна Рада України прийняла проект Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – проект Закону). Документ передбачає надати повноваження організаціям колективного управління (далі - ОКУ) та визначити механізм надання послуг правовласникам зі збору роялті на договірних засадах.

Проект Закону визначає по одній ОКУ за кожною зі сфер колективного управління. Як результат, автор знатиме, яка організація відповідає за той чи інший напрям діяльності та якою категорією митців опікується.

Законопроектом також пропонується запровадити критерії відбору, а саме: лише організації, які мають найбільший репертуар, міжнародне визнання та реальну підтримку правовласників зможуть набути статус ОКУ.

Більше того, організації будуть зобов'язані постійно звітувати про свою діяльність, повідомлятимуть митцю про використання його творів та належну йому винагороду.

Вважаємо, що прийняття вищевказаного проекту Закону – одна з необхідних передумов виходу України зі Списку 301, опублікованого Офісом торгового представника США у квітні 2018 року.

Наголошуємо, що одним із пріоритетів Комітету Палати з питань інтелектуальної власності залишається встановлення справедливого та прозорого адміністрування системи ОКУ, тому ми дякуємо всім компаніям-членам Палати за внесок у розбудову інтелектуальної інфраструктури України.