Інтелектуальна власність

Історії успіху
demo

Американська торговельна палата в Україні вітає рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, медичної допомоги та медичного страхування (далі – Комітет), який рекомендував повернути проект Закону №2089 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збільшення доступу до лікарських засобів для громадянам (далі – проект Закону) на доопрацювання

demo

15 травня Верховна Рада України прийняла проект Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – проект Закону). Документ передбачає надати повноваження організаціям колективного управління (далі - ОКУ) та визначити механізм надання послуг правовласникам зі збору роялті на договірних засадах

demo

Палата вітає прийняття цього законодавчого акту, оскільки експерти Палати були залучені у цей процес та брали участь у розробці відповідної позиції Палати з початкового етапу його розгляду

demo

Адвокаційні зусилля Палати з вдосконалення законодавчого поля в сфері інформаційно-комунікаційних технологій призвели до прийняття за основу ряду законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення ІКТ потенціалу держави та спрощення умов ведення бізнесу