Засідання Комітету з питань насінництва

demo


Порядок денний засідання був наступним:

1. Статус процесу сертифікації – новини від компаній та узгодження подальших кроків;

2. Розробка підзаконних актів – прогрес з часу останньої зустрічі; розробка «Правил складання та подання заявки на сорт рослин»; відповідь Міністерства на коментарі Палати;

3. Новини щодо Робочої групи при Міністерстві;

4. Інформація щодо ініціативи картування полів та ініціативи щодо сплати ПДВ;

5. Лист з випробувань насіння на ГМО – статус опрацювання;

6. Статус проектів Законів №№5134, 5134-1, та 4922;

7. Різне.