Україна продовжує мати високі показники за рівнем контрафакту та піратства: міжнародний Індекс рівня захисту інтелектуальної власності

8 лютого Торговельна палата США презентувала п'ятий випуск видання міжнародного Індексу рівня захисту інтелектуальної власності (ІВ) "Джерела інновацій". Американська торговельна палата в Україні вважає, що ця публікація є вкрай своєчасною, оскільки вона демонструє, що країни кожного регіону, розміру та рівню доходу вкладають все більше коштів у розвиток системи захисту інтелектуальної власності, як одного з головних інструментів розвитку країни, стимулу для створення нових робочих місць та економічного зростання, каталізатора для інновацій та творчості. За результатами цього дослідження, загальна оцінка України дещо збільшилася з 39% від загального можливого балу в четвертому виданні (з рахунком 11.55 з 30) до 40% (14,06 з 35) у п'ятому виданні. Згідно з даними дослідження Торговельної палати США, це відображає невеликі, але все ж позитивні зрушення у таких сферах, як захист патентів, боротьба  з онлайн-піратством, правильний та збалансований підхід щодо застосування виключень до об’єктів авторського права, захист торгових марок.

Серед сильних сторін було відзначено роботу над приведенням законодавства у сфері ІВ у відповідність до стандартів ЄС та кроки на шляху до виконання Поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; удосконалення захисту патентів у судовому порядку. Однак, ключовим наразі є подальша робота над посиленням захисту авторського права в контексті покращення взаємодії відповідальних осіб у сфері протидії онлайн-піратству та збалансованого підходу до застосування виключень до об’єктів авторського права, а також виконання Україною зобов’язань у рамках міжнародних угод, що стосуються інтелектуальної власності.

До слабких сторін були віднесені наступні аспекти: існуюче законодавче поле, що регулює захист торгових марок, винаходів та корисних моделей; відсутність гарантій захисту від зловживань за винятком окремих випадків. Крім того, Україна має один із найвищих показників за рівнем контрафакту та піратства в усьому світі. Наразі недостатньо уваги приділяється боротьбі з цими проблемами, існують доволі несприятливі умови для захисту прав ІВ в Інтернеті, проблемні аспекти у роботі митних органів, зокрема, відсутність чіткої процедури знищення контрафактної продукції.

Така оцінка означає, що в Україні існує загальне розуміння важливості та актуальності вирішення існуючих проблем у сфері захисту інтелектуальної власності, але залишається великий простір для подальшого вдосконалення.

Розуміючи важливість розвитку стандартів захисту інтелектуальної власності,  як необхідних умов для успіху будь-якої економіки у 21-му столітті, починаючи з минулого року в рамках Палати активно функціонує Комітет з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Після внесення питання захисту прав інтелектуальної власності до ключових пріоритетів порядку денного Уряду у 2016 році, цього року Комітет Палати з питань захисту прав інтелектуальної власності продовжує працювати за такими ключовими напрямками: сприяння гармонізації національного законодавства із стандартами ЄС; створення ефективних механізмів боротьби з незаконною торгівлею та обігом контрафактної продукції; встановлення справедливого та прозорого управління системою організацій колективного управління; впровадження ефективних засобів для боротьби з онлайн-порушеннями авторських і суміжних прав, а також сприяння легалізації програмного забезпечення, що використовується українськими державними органами.

«Сумно усвідомлювати, що в цьому рейтингу Україна опинилася серед країн з найвищими показниками рівня контрафакту та піратства в усьому світі. Американська торговельна палата в Україні продовжуватиме сприяти розвитку всеохоплюючої правової та інституційної бази, пов'язаної з питаннями охорони і захисту прав інтелектуальної власності, а також просуванню інновацій та творчості в Україні,» - прокоментував Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

Палата використовуватиме кожну можливість для донесення цих пріоритетів до відповідальних органів влади і ми переконані, що їх ефективна імплементація сприятиме покращенню позиції України у наступному виданні міжнародного Індексу рівня захисту інтелектуальної власності, розробленого Торговельною палатою США.

Щоб дізнатися більше, Ви можете знайти п'ятий випуск видання міжнародного Індексу рівня захисту інтелектуальної власності (ІВ) "Джерела інновацій, розроблений Торговельною палатою США, за посиланням:

http://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2017/02/GIPC_IP_Index_2017_Report.pdf