Позиція Американської торговельної палати в Україні щодо приватизації

Реформування сектору державних підприємств є одним із пріоритетів Американської торговельної палати в Україні (Палата), як окреслено 5 Кроками для сталого відновлення економіки України, які розробили експерти Палати. Зокрема, серед них: продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках Меморандуму про взаєморозуміння, дозвіл репатріації дивідендів міжнародними інвесторами та продовження заходів з лібералізації валютного контролю, реформування сектору державних підприємств, покращення захисту прав інтелектуальної власності та боротьба з «сірим» імпортом товарів та послуг, а також забезпечення верховенства права шляхом імплементації судової реформи та внесення змін до процесуального законодавства.

Важливість питання приватизації та пов’язаних з ним аспектів зумовлена також і зобов’язаннями України згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом. До ключових елементів стратегії МВФ з питань приватизації належать удосконалення законодавчої бази, розширення кола підприємств на приватизацію, приватизація малих державних підприємств і дрібних активів, а також приватизація великих державних підприємств.

Експерти компаній-членів Палати переконані, що тривимірна прозорість приватизації – прозорість об'єкта, що приватизується, прозорість суб’єкту приватизації та прозорість самого процесу приватизації – є запорукою її успішного здійснення.

Компанії-члени Американської торговельної палати в Україні підтримують здійснення чесного і прозорого реформування сектору державних підприємств. Прискорення цього процесу є критично важливим для економічного зростання України та залучення інвестицій. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності роботи державних підприємств, створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до Державного Бюджету, а також допоможе у боротьбі з корупцією.