Pact, Inc.

demo

 • Директор:
  Альона Герасимова
 • Адреса:
  Київ, 01001, Вул. Володимирська, 49A
 • Пошта:
 • Телефон:
  +38 (044) 495-5383
 • Місто:
  Київ
 • Факс:
 • Сайт:

Більше інформації

Пакт, Інк. (Pact, Inc.) працює у галузі міжнародного розвитку, впроваджуючи проекти міжнародної технічної допомоги по всьому світу. Місія організації полягає у сприянні системним рішенням, які дозволяють усім заробляти на гідне життя, дбати про здоров’я та отримувати користь від природних багатств. Пакт вирішує ці завдання шляхом зміцнення місцевого потенціалу, посилення ефективних систем управління та сприяння  трансформації ринків для сталого розвитку.

В Україні Пакт, Інк., за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), виконує проект міжнародної технічної допомоги «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» (2016-2021рр.). Метою даної програми є посилення громадянської обізнаності та участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях. Заходи програми «Долучайся!» спрямовані на популяризацію більш глибокого розуміння демократичних принципів та громадянської відповідальності, а також вирішення найголовніших завдань, які стоять перед громадянським суспільством України. Програма «Долучайся!» ґрунтується на розумінні, що залучення обізнаних та відповідальних громадян сприятиме підвищенню репрезентативності, участі та підзвітності під час здійснення управлінських повноважень на місцевому та національному рівнях. Головними цілями програми є:

1) покращення громадянської освіти;

2) розбудова громадських мереж і коаліцій на національному, регіональному та місцевому рівнях;

3) посилення спроможності організацій громадянського суспільства;

4) забезпечення сталого розвитку громадянського суспільства України.

Інший проект Пакт, Інк. в Україні – «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД для представників груп найвищого ризику в Україні» впроваджувався за підтримки USAID протягом 5 років та завершився у грудні 2017р. Проект був спрямований на розбудову сталих програм відповіді на епідемію ВІЛ та зменшення рівня розповсюдження ВІЛ-інфекції серед представників ключових груп. Головними досягненнями проекту стало покращення якості послуг у сфері ВІЛ/СНІД, які надаються ключовим групам та їхнім статевим партнерам, та посилення спроможності українських закладів і організацій виконувати якісні програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.